Hợp tác cùng phát triển

VCB – Tăng trưởng ấn tượng đã phản ánh vào định giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/12/2019    1065

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 9T2019 của Vietcombank (VCB) tăng 50,7% yoy lên 14.117 tỷ đồng, hoàn thành 79,4% dự báo cũ năm 2019 của chúng tôi.
  • Chúng tôi tăng dự phóng LN năm 2019-21 phản ánh việc VCB ký kết hợp tác độc quyền bancassurance với FWD trị giá 400 triệu USD.
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu tăng lên 92.200 đồng.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 85.300

VND 92.200

0.9%

TRUNG LẬP

Ngân hàng

NIM tiếp tục cải thiện nhờ lợi suất tài sản gia tăng

Trong 9T2019, NIM tăng 43 điểm cơ bản lên 3,2% do lợi suất tài sản tăng 71 điểm cơ bản, bù đắp chi phí vốn tăng 32 điểm cơ bản. Sự cải thiện về lợi suất tài sản được hỗ trợ bởi lợi suất cho vay tăng 63 điểm cơ bản, trong khi chi phí tiền gửi cao hơn dẫn đến chi phí vốn tăng 18 điểm cơ bản. Tỷ lệ huy động không kỳ hạn/tổng huy động (CASA) giảm xuống 27% vào cuối Q3/2019 (Q3/2018: 28%).

Thu nhập ngoài lãi sẽ tăng tốc trong tương lai

Thỏa thuận FWD-VCB có giá trị khoảng 400 triệu USD, bao gồm khoản phí trả trước 382 triệu USD từ hợp tác bancassurance độc quyền 15 năm và 18 triệu USD từ việc bán 45% cổ phần tại VCB Cardiff Life Insurance (VCLI, Chưa niêm yết). Với mạng lưới rộng lớn gồm 106 chi nhánh và 431 phòng giao dịch, các khoản từ phí bancassurance sẽ giúp thu nhập ngoài lãi của VCB ghi nhận tăng trưởng kép (CAGR) 44,6% trong 2019-21.

Chất lượng tài sản dẫn đầu

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,1% vào cuối Q3/2019, cao hơn mức 1,0% của 2 quý đầu năm do tỷ lệ xóa nợ giảm xuống 0,12% trong 9T2019 so với 0,69% trong năm 2018. Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ đẩy mạnh xóa bỏ nợ xấu trong Q4/2019 để giảm tỷ lệ nợ xấu xuống 1% vào cuối năm nay. Mặc dù chi phí dự phòng giảm 3,6% yoy trong 9T2019 nhưng tỷ lệ dự phòng/nợ xấu tăng lên 185,2% vào cuối Q3/2019 (Q1/2019: 169,2%; Q2/2019: 176,8%), cao nhất trong số các ngân hàng.

Chúng tôi tăng 38,5%-63,8% dự phóng lợi nhuận năm 2019-21

Chúng tôi điều chỉnh CAGR lợi nhuận ròng lên 29,8% trong 2019-21 (dự báo cũ: 19,6%) dựa trên khoản thu nhập 8.867 tỷ đồng từ phí bancassurance trả trước và lãi ròng 155 tỷ đồng từ thoái vốn tại VCLI, dẫn đến thu nhập dịch vụ ròng và thu nhập khác tăng. Tăng trưởng lợi nhuận ròng sẽ được hỗ trợ bởi 16,8% CAGR của thu nhập lãi ròng với CAGR cho vay ở mức 15% và NIM tăng 26 điểm cơ bản. Chúng tôi ước tính thu nhập ngoài lãi đạt CAGR 44,6% trong 2019-21, trong đó thu nhập từ dịch vụ đạt CAGR 76,7%.

Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu tăng lên 92.200 đồng/cp

Chúng tôi điều chỉnh tăng 15,2-35,9% EPS dự phóng năm 2019-21 để phản ánh đóng góp của thỏa thuận hợp tác độc quyền bancassurance, và duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu tăng lên 92.200 đồng/cp, dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau của phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13%; tăng trưởng dài hạn: 4%) và hệ số P/B dự phóng năm 2020 ở mức 3,0x. Rủi ro giảm giá là nợ xấu cao hơn ước tính, khiến chi phí tín dụng gia tăng. Ngược lại, động lực tăng giá đến từ nợ xấu thấp hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status