Hợp tác cùng phát triển

VCB – Q2 trầm lắng sau khi bùng nổ trong Q1/21 – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 03/08/2021    392

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 giảm nhẹ 14,2% svck do chi phí dự phòng tăng mạnh và tỷ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) cao hơn.
  • LN ròng 6T21 tăng 23,5% svck đạt 10.858 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng ấn tượng cùng mức NIM cao, tương đương 49% dự báo cả năm

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND97.000

N/a

0,00%

N/a

Tài chính

LN ròng Q2/21 giảm 14,2% svck chủ yếu do chi phí dự phòng
• Thu nhập lãi thuần (NII) tăng 37,3% so với cùng kỳ (svck) trong Q2/21 nhờ dư nợ cho vay tăng 19,6% svck và NIM tăng lên 3.3%. Thu nhập ngoài lãi giảm 32% svck do giảm phí dịch vụ và hoa hồng khi ngân hàng triển khai các chương trình miễn phí chuyển khoản trực tuyến từ tháng 2 năm 2021; qua đó tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) tăng 20,1% svck đạt 12.895 tỷ đồng.
• Đáng lưu ý, CIR trong Q2/21 tăng lên 36,7% từ 29,1% trong Q2/20 do tăng chi phí hoạt động quản lý công vụ.
• Chúng tôi nhận thấy ngân hàng đang ghi nhận chi phí dự phòng 3.225 tỷ đồng (tăng 73,7% svck), cao hơn 41,8% so với Q1/21.
• 6T21: thu nhập tăng trưởng vừa phải, tỷ lệ bao phủ nợ xấu dâng cao
• 6T21 NII tăng 23,7% svck đạt 21.169 tỷ đồng nhờ số dư cho vay tăng lên 19,6% svck. Tín dụng tăng trưởng 9,8% sv cuối năm, cao hơn mức tăng 4,9% so với cuối năm tại 6T20. Ngân hàng Nhà nước gần đây đã nâng mức tăng trưởng tín dụng cho VCB từ 10% lên 14% trong năm 2021, cao hơn mức dự báo của chúng tôi.
• Lợi suất tài sản trong 6T21 giảm 52 điểm cơ bản về 5,43% do cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19. Trong khi đó, chi phí vốn (CoF) giảm 93 điểm cơ bản do cắt giảm lãi suất từ 1,0 – 1,3 điểm % đối với tất cả các kỳ hạn. Tỷ suất tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng lên 30,1% tại cuối Q2/21 (không đổi so với cuối Q1/21) từ 26,2% tại cuối Q2/20, nằm trong 3 ngân hàng có hệ số CASA cao nhất. Nhờ vậy, NIM trong 6T21 tăng 37 điểm cơ bản lên 3,3% từ 2,9% trong 6T20.
• CIR trong 6T21 đạt 33,3%, thấp hơn mức 34,9% trong 6T20.
• Chi phí dự phòng trong 6T21 tăng 37,2% svck đạt 5.500 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) lên 352% tại cuối Q2/21 từ 279% tại cuối Q1/21, cao nhất so với các ngân hàng so sánh. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cuối Q2/21 giảm nhẹ xuống 0,7% từ 0,9% tại cuối Q1/21.
Duy trì mức dự báo tăng trưởng LN ròng 21,5% trong năm 2021
• Chúng tôi kỳ vọng NII tăng 10,8% svck nhờ cho vay tăng 14% svck và giữ nguyên NIM tại 2,91% svck. Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi tăng 49% svck nhờ thu nhập từ thanh toán và chi phí hoa hồng bảo hiểm. Cùng với mức CIR đạt 36% và chi phí tín dụng đạt 1,1%, LN ròng năm 2021 kỳ vọng tăng 21,5% svck đạt 22.410 tỷ đồng.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status