Hợp tác cùng phát triển

VCB – Nguồn lực tốt để vượt qua khó khăn ngắn hạn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/03/2020    790

Chia sẻ

  • LN 2019 tăng mạnh nhưng Covid-19 sẽ tạo ra khó khăn trong năm 2020.
  • Giá cổ phiếu đã giảm xuống dưới định giá cơ bản do tâm lý lo sợ của NĐT.
  • Nâng khuyến nghị lên Khả quan do thị giá giảm mạnh, nhưng giá mục tiêu giảm xuống VND86.200.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 67.100

VND 86.200

1,2%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2019

Cả thu nhập lãi và phí đều tăng mạnh, đạt mức 21,7% và 26,6% sv cùng kỳ trong 2019. Dư nợ cho vay tăng 16,3% sv cùng kỳ, cùng với NIM tăng 34 điểm cơ bản nhờ mở rộng cho vay bán lẻ giúp thu nhập lãi tăng mạnh trong 2019. Chi phí hoạt động chỉ tăng 16,2% sv cùng kỳ, trong khi chi phí dự phòng giảm 8,2% sv cùng kỳ. Do đó, LN ròng tăng 26,8% sv cùng kỳ lên 18.514 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản tốt và liên tục được cải thiện

Hiệu quả của công tác quản lý tài sản thể hiện qua việc tỷ lệ nợ xấu giảm và mức độ dự phòng tăng qua mỗi năm. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 1,1% cuối 2017 xuống 1,0% cuối 2018 và xuống 0,8% cuối 2019. Tỷ lệ dự phòng/nợ xấu tăng lên 182,0% vào cuối 2019, từ mức 165,4% cuối 2018. Đặc biệt, VCB đã giảm được chi phí dự phòng trong năm 2019, trong khi mức độ dự phòng tiếp tục tăng, cho thấy nợ xấu mới tăng khá chậm.

Dịch bệnh Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới VCB trong ngắn hạn

Do hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn, tăng trưởng tín dụng sẽ bị ảnh hưởng và nợ xấu có xu hướng tăng. Chính phủ đã kêu gọi các ngân hàng miễn giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Thu nhập lãi sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, do đó gây áp lực tới NIM. Tuy nhiên VCB cho biết ngân hàng sẽ điều chỉnh hoạt động cho vay để duy trì NIM. Chúng tôi hạ dự báo NIM cho năm 2020-21, nhưng kỳ vọng NIM sẽ tăng trở lại trong 2021-22. Chúng tôi cho rằng dịch bệnh sẽ tạo ra khó khăn trong 2020 nhưng VCB sẽ sớm khôi phục lại từ năm 2021.

Điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận cho năm 2020-21

LNST 2019 chỉ đạt 90,4% dự báo của chúng tôi do VCB chưa ghi nhận khoản phí đại lý từ hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền với FWD Insurance (gần 400 triệu đô). Chúng tôi hạ dự báo EPS 2020-21 xuống 24,0%-29,4% do: 1) giảm dự báo tăng trưởng tín dụng; 2) giảm dự báo NIM; 3) tăng giả định chi phí tín dụng; 4) giả định VCB sẽ ghi nhận phí đại lý trong vòng 5 năm, so với 3 năm như dự báo trước đây.

Giá mục tiêu giảm 7,0%; Nâng khuyến nghị lên Khả quan

Giá mục tiêu VND86.200/cp dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư (chi phí vốn:13,0%; tăng trưởng dài hạn: 4,0%) và P/B mục tiêu 2,8x cho năm 2020. Tâm lý thị trường bất ổn đã khiến giá cổ phiếu VCB giảm xuống dưới định giá cơ bản, do đó tạo cơ hội đầu tư giá trị cho dài hạn. Rủi ro giảm định giá đến từ việc dịch Covid-19 kéo dài hơn 6 tháng, đây là mức giả định trong dự báo hiện tại của chúng tôi. Cơ hội tăng định giá đến từ việc ghi nhận phí đại lý trong thời gian ngắn hơn dự báo, nhờ đó tăng lợi nhuận năm 2020-22.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status