Hợp tác cùng phát triển

VCB – Lợi nhuận 6T2020 giảm nhẹ do chi phí dự phòng cao – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 28/07/2020    817

Chia sẻ

  • LN ròng Q2/2020 tăng 5,7% sv cùng kỳ do quản lý tốt chi phí dự phòng.
  • LN ròng 6T2020 giảm 3,1% sv cùng kỳ do chi phí dự phòng tăng mạnh, hoàn thành 41,5% dự báo năm 2020 của chúng tôi.
  • Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu không đổi ở 86.200 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 78.500

VND 86.200

0,97%

TRUNG LẬP

Ngân hàng

Lợi nhuận tăng trưởng nhẹ trong Q2/2020

Vietcombank (VCB) ghi nhận 10.733 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động trong Q2/2020, giảm 5% sv cùng kỳ do thu nhập lãi giảm 6% và thu nhập ngoài lãi tăng 7,5% sv cùng kỳ. Cho vay khách hàng tăng 10,8% sv cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 14,7% của Q2/2019 do Covid-19 làm giảm nhu cầu tín dụng. Tuy nhiên, do chi phí hoạt động giảm 20% sv cùng kỳ và chi phí dự phòng không đổi giúp LN ròng Q2/2020 tăng 5,7% sv cùng kỳ lên 4.615 tỷ đồng.

Thu nhập lãi 6T2020 không đổi sv cùng kỳ

Thu nhập lãi của VCB đạt 17.000 tỷ đồng trong 6T2020, không đổi so với 6T2019; nguyên nhân do NIM thấp hơn dù cho vay khách hàng tăng 4,9% sv cùng kỳ. 6 tháng đầu năm VCB ghi nhận tín dụng tăng trưởng ở mức 5%, cao hơn so với tăng trưởng toàn ngành là 3,26%. Hạn mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng năm nay là 10%, do đó chúng tôi cho rằng ngân hàng vẫn có vừa đủ dư địa để mở rộng cho vay nửa cuối 2020. Chi phí vốn 6T20 tăng 15 điểm cơ bản sv cùng kỳ do tỷ lệ CASA giảm từ 27,5% cuối T6/19 xuống 26,5% cuối T6/20, hệ quả của việc Kho bạc Nhà nước cơ cấu các khoản tiền nhàn rỗi theo hướng giảm tiền gửi thanh toán, tăng tiền gửi kỳ hạn từ cuối 2019. Kết quả, NIM của VCB giảm 28 điểm cơ bản sv cùng kỳ còn 2,91% cuối Q2/2020.

Thu nhập ngoài lãi 6T2020 hoàn thành 40% dự báo của chúng tôi

Thu nhập ngoài lãi 6T2020 giảm 1,4% sv cùng kỳ, đạt 5.907 tỷ đồng do giảm phí dịch vụ để hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi kỳ vọng VCB sẽ ghi nhận khoảng 1.800 tỷ đồng từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền với bảo hiểm FWD trong nửa cuối năm 2020, giúp thu nhập ngoài lãi 2020 tăng trưởng 34% sv cùng kỳ.
Lợi nhuận ròng 6T20 giảm 3,1% sv cùng kỳ do trích lập dự phòng cao
Chúng tôi nhận thấy ngân hàng rất quyết liệt trong việc trích lập chi phí dự phòng. Chi phí dự phòng 6T20 tăng 21% sv cùng kỳ, dẫn đến tỷ lệ dự phòng/nợ xấu tăng mạnh đến 254,5% tại cuối Q2/2020 từ 176,8% cuối Q2/2019 – mức cao nhất trong hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 0,83% từ 1,0% cuối Q2/2019, mặc dù ngân hàng không thực hiện việc xóa nợ trong nửa đầu năm 2020.

Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu không đổi

Chúng tôi duy trì đánh giá Trung lập và giá mục tiêu 86.200 đồng/cp dựa trên phương pháp định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13%; tăng trưởng dài hạn: 4%). Rủi ro giảm giá đến từ chi phí tín dụng cao hơn kỳ vọng. Yếu tố tăng giá đến từ việc thời gian ghi nhận thu nhập bất thường từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền ngắn hơn dự báo (dự báo hiện tại là 5 năm), theo đó nâng mức lợi nhuận năm 2020-22.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status