Hợp tác cùng phát triển

VCB – LN Q3/20 thấp hơn kỳ vọng tuy chất lượng tài sản duy trì bền vững – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 26/10/2020    781

Chia sẻ

  • LN ròng Q3/2020 giảm 21% sv cùng kỳ còn 3.991 tỷ đồng do chi phí dự phòng tăng mạnh 35% sv cùng kỳ
  • LN ròng 9T2020 giảm 9,5% sv cùng kỳ, đạt 12.779 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 60% dự phóng cả năm 2020 của chúng tôi.
  • Giá mục tiêu nâng lên mức 89.200 đồng/cp. Duy trì đánh giá Trung lập.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 87.500

VND 89.200

0,91%

TRUNG LẬP

Ngân hàng

Lợi nhuận giảm mạnh trong Q3/2020 do trích lập dự phòng cao

Vietcombank (VCB) ghi nhận 11.586 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động trong Q3/2020, giảm 3,4% sv cùng kỳ do thu nhập lãi giảm 1,5% và thu nhập ngoài lãi giảm 8,7% sv cùng kỳ. Cho vay khách hàng tăng nhẹ ở mức 10,7% sv cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 12,8% của Q3/2019 do nhu cầu tín dụng vẫn ở mức yếu. Bên cạnh đó, mức tăng 35% của chi phí dự phòng khiến LN ròng Q3/2020 giảm 21% sv cùng kỳ về 3.991 tỷ đồng. Với kết quả ở mức thấp hơn kỳ vọng, chúng tôi giảm 11,6% dự phóng EPS năm 2020.\

Lợi suất tài sản thu hẹp khiến thu nhập lãi đi ngang

Trong 9T20, tăng trưởng tín dụng của VCB đạt 6,5% sv cuối 2019, cao hơn một chút so với mức 6,1% tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống. Tuy nhiên, NIM thu hẹp 25 điểm cơ bản sv cùng kỳ trong 9T20 do lợi suất tài sản giảm 26 điểm cơ bản từ mức 6,16% trong 9T19 về mức 5,9% do các gói tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Kết quả là, thu nhập lãi của VCB đi ngang sv cùng kỳ, đạt 25.835 tỷ đồng trong 9T20. Chúng tôi kỳ vọng NIM của VCB sẽ tăng trở lại trong Q4/20 khi mà gói hỗ trợ tín dụng của VCB cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã hết hạn vào cuối Q3/20.

Thu nhập ngoài lãi trong 9T20 không đạt kỳ vọng của chúng tôi

Thu nhập ngoài lãi 9T20 giảm 4% sv cùng kỳ, đạt 8.771 tỷ đồng, chủ yếu do mức giảm 34% ở mục thu nhập khác từ 2.817 tỷ đồng trong 9T19 về 1.865 tỷ đồng trong 9T20 trong bối cảnh các hoạt động thu hồi nợ xấu gặp nhiều khó khăn hơn khi nền kinh tế chịu tác động tiêu cực từ đại dịch. Ngoài ra, thu nhập phí chỉ đạt mức 3.540 tỷ đồng, hoàn thành 45% dự phóng cả năm của chúng tôi, do các hoạt động bancassurance yếu hơn dự kiến.

Chất lượng tài sản duy trì bền vững

Tỷ lệ nợ xấu của VCB giảm nhẹ từ mức 1,1% tại cuối Q3/19 về mức 1,0% cuối Q3/20. Nợ nhóm 3 tăng mạnh 1,4 lần sv cuối Q3/19, đạt mức 2.923 tỷ đồng. Tỷ lệ dự phòng/nợ xấu tăng từ mức 185% tại cuối Q3/19 lên 215% tại cuối Q3/20, tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trong ngành dù tỷ lệ xóa nợ của VCB tăng từ 0,12% tại cuối Q3/19 lên 0,18% cuối Q3/20.

Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu tăng lên 89.200 đồng/cp

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên cao hơn, dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau của phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13%; tăng trưởng dài hạn: 4%) và hệ số P/B dự phóng năm 2021 ở mức 2,8x. Rủi ro giảm giá đến từ tăng trưởng tín dụng thấp hơn kỳ vọng. Yếu tố tăng giá đến từ việc thời gian ghi nhận thu nhập bất thường từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền ngắn hơn dự báo, theo đó nâng mức lợi nhuận năm 2020-22.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status