Hợp tác cùng phát triển

VCB – Duy trì tăng trưởng 2 chữ số – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 15/11/2021    586

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q3/21 tăng 15,1% svck đạt 4.594 tỷ đồng nhờ tăng trưởng cho vay 19,5% svck và cải thiện nhẹ tỷ lệ chi phí trên doanh thu.
  • LN ròng 9T21 tăng 21% svck đạt 15.457 tỷ đồng, tương đương 69% dự báo cả năm.
  • Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 118.700 đồng/cp sau điều chỉnh dự phóng 2021-23 và phương pháp P/B cho năm 2022.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND98.300

VND118.700

0,00%

Khả quan

Tài chính

Q3/21: Tăng trưởng cao nhất trong các ngân hàng có vốn Nhà nước

Thu nhập lãi thuần (NII) Q3/21 tăng 19,5% svck nhờ tăng trưởng tín dụng 19,4% svck và cải thiện NIM 22 điểm cơ bản svck. Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi (Non-II) giảm nhẹ 1,3% svck do giảm thu nhập từ hoạt động dịch vụ 10,3% svck. Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) Q3/21 tăng 14,4% svck đạt 13.253 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động tăng trưởng chậm hơn với mức tăng 9,3% svck. Chi phí dự phòng Q3/21 tăng 24,1% svck – thấp hơn mức tăng 73,7% svck trong Q2/21. Kết quả, LN ròng Q3/21 tăng 15,1% svck đạt 4.594 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng nhẹ

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng lên 1,16% cuối Q3/21 từ mức 0,74% cuối Q2/21 và 0,62% cuối 2020 – mức cao nhất từ năm 2019. Chúng tôi nhận thấy nợ nhóm 4 và 5 tăng lần lượt 95%/87% svck tại cuối Q3/21. Kết quả, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm về 242,9% tại cuối Q3/21 từ mức 351,8% cuối Q2/21 và 370,4% cuối 2020. Tỷ lệ xóa nợ giảm xuống 0,12% trong 9T21 từ mức 0,24% trong 9T20 và 0,38% trong 2020.

Thay đổi dự phóng 2021-2023 nhằm phản ánh Non-II thấp hơn dự kiến

9T21 Non-II tăng 16,7% svck đạt 10.236 tỷ đồng, thấp hơn dự kiến của chúng tôi do thu nhập từ hoạt động bảo hiểm và thu hồi nợ xấu thấp hơn dự kiến. Kết quả, LN ròng 9T21 tăng 21% svck đạt 15.457 tỷ đồng, chỉ đạt 69% dự báo cũ. Chúng tôi điều chỉnh dự báo về Non-II bằng cách thay đổi khung thời gian khoản thu nhập từ bảo hiểm độc quyền lên 15 năm nhằm phản ánh thời hạn hiệu lực hợp đồng, đồng thời giảm thu nhập từ thu hồi nợ xấu trong năm 2021 nhằm phản ánh tác động của dịch Covid-19. Kết quả, LN ròng giai đoạn 2021-2023 thấp hơn 5,1%/6,0%/7,2% so với dự báo cũ của chúng tôi.

Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 118.700 đồng/cp

Chúng tôi giảm nhẹ giá mục tiêu 118.700 đồng/cp sau khi điều chỉnh dự phóng 2021-2023 và sử dụng phương pháp P/B cho năm 2022. Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau của phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14.6%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và hệ số P/B dự phóng năm 2022 ở mức 3,1. Tiềm năng tăng giá đến từ NIM hoặc tăng trưởng tín dụng cao hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá đến từ việc chi phí tín dụng cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status