Hợp tác cùng phát triển

VCB – ĐHCĐ 2020: Những điểm chính – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 29/06/2020    662

Chia sẻ

  • VCB ước tính lợi nhuận trước thuế 6T20 tương đương với 6T19, đạt 42,7% dự báo năm 2020 của chúng tôi.
  • Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,8% vào cuối tháng 5/2020 mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.
  • Hạ khuyến nghị xuống Trung lập do giá cổ phiếu đã gần chạm giá mục tiêu.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 83.300

VND 86.200

0,96%

TRUNG LẬP

Ngân hàng

Mục tiêu lợi nhuận cho năm 2020 chưa được công bố

Vietcombank (VCB) công bố các mục tiêu tăng trưởng khá thấp cho 2020: tổng tài sản tăng 7%; huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 8% và tín dụng tăng 10%. Mục tiêu lợi nhuận năm 2020 chưa được công bố do dịch bệnh gây ra nhiều ảnh hưởng khó dự báo đối với hoạt động của ngân hàng. VCB kỳ vọng LN trước thuế 6T20 sẽ tương đương với 6T19, đạt 42,7% dự báo cả năm của chúng tôi. VCB có khả năng hoàn thành dự phóng cả năm của chúng tôi nhờ phí hoa hồng bảo hiểm tăng trong nửa cuối năm, do ngân hàng bắt đầu bán bảo hiểm từ tháng 4/2020. Cả huy động và tín dụng của VCB hiện nay tăng 3,4% so với cuối năm 2019, và tăng trưởng tín dụng cao hơn mức tăng 2,1% của toàn ngành.

Kỳ vọng ghi nhận khoản thu lớn từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền

VCB cho biết khoản phí đại lý được nhận từ Công ty bảo hiểm FWD cho hợp đồng bảo hiểm độc quyền sẽ là khoản phí đại lý lớn nhất từ trước tới nay tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên số liệu chi tiết và thời gian ghi nhận chưa được ngân hàng công bố.

Rủi ro tín dụng được quản lý chặt chẽ trong bối cảnh dịch bệnh

Dù dịch bệnh khiến nợ xấu tăng, VCB đã kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,8% vào cuối tháng 5/2020, tương đương cuối năm 2019. VCB đã tái cơ cấu 14 nghìn tỷ dư nợ và dự kiến sẽ tái cơ cấu thêm 10 nghìn tỷ trong các quý còn lại. Tổng nợ tái cơ cấu năm 2020 dự kiến là 24 nghìn tỷ, tương đương 3,3% dư nợ cuối 2019 và 3,0% dư nợ cuối 2020.

Tăng vốn thông qua trả cổ tức cổ phiếu và phát hành riêng lẻ

Cổ đông của VCB đã chấp thuận kế hoạch trả cổ tức cổ phiếu 18% cho năm tài chính 2018, thực hiện trong quý 3 hoặc quý 4/2020. VCB cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% cho cổ đông tổ chức. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Đợt phát hành này sẽ được thực hiện trong năm 2020 hoặc 2021. VCB dự định trả cổ tức tiền mặt 8% cho năm 2019, nhưng kế hoạch này cần phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Năm 2020, VCB dự kiến trả cổ tức 8% mệnh giá.

Hạ đánh giá xuống Trung lập với giá mục tiêu không đổi

Chúng tôi đánh giá Trung lập cho VCB do giá cổ phiếu đã tăng gần tới giá mục tiêu của chúng tôi. Giá mục tiêu giữ nguyên ở mức VND86.200, dựa trên định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13,0%; tăng trưởng dài hạn: 4,0%) và P/B mục tiêu 2020 là 2,8 lần. Rủi ro giảm giá đến từ chi phí tín dụng cao hơn dự báo. Yếu tố tăng giá đến từ việc ghi nhận thu nhập phí đại lý bảo hiểm trong thời gian ngắn hơn dự báo hiện tại.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status