Hợp tác cùng phát triển

VCB – Chủ động dự phòng cho rủi ro tăng nợ xấu – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 27/04/2020    760

Chia sẻ

 • LN ròng Q1/2020 giảm 11,2% sv cùng kỳ do chi phí dự phòng tăng mạnh. VCB chủ động tăng dự phòng trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng tăng
 • LN ròng Q1/2020 đạt 19,7% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi giữ nguyên dự báo 2020 với kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ cải thiện trong các quý tới
 • Duy trì đánh giá Khả quan do VCB đang giao dịch thấp hơn P/B trung bình 5 năm và kỳ vọng phục hồi nhanh nhất trong các ngân hàng chúng tôi theo dõi

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 69.300

VND 86.200

1,15%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Thu nhập tăng trưởng khiêm tốn trong Q1/2020

 • Tổng thu nhập HĐKD Q1/2020 tăng nhẹ 4,4% sv cùng kỳ, nhờ thu nhập lãi tăng 6,3% sv cùng kỳ; trong khi thu nhập ngoài lãi tương đương Q1/2019.
 • Dư nợ cho vay tăng 12,1% sv cùng kỳ, thấp hơn mức 16,5% của Q1/2019, vì Covid-19 làm giảm nhu cầu tín dụng.
 • Biên lãi suất (NIM) giảm 13 điểm cơ bản sv cùng kỳ còn 3,1% do lãi suất cho vay giảm và việc miễn giảm lãi để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
 • Thu nhập ngoài lãi tương đương cùng kỳ, do giảm phí dịch vụ để hỗ trợ khách hàng và tăng dự phòng chứng khoán kinh doanh do thị trường chứng khoán giảm giá. ĐMX duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Lợi nhuận ròng giảm do chi phí dự phòng tăng mạnh

 • LN trước dự phòng Q1/2020 tương đương cùng kỳ, nhưng chi phí dự phòng tăng 42,9% sv cùng kỳ, do đó LN ròng giảm 11,2% sv cùng kỳ xuống 4.178 tỷ đồng.
 • Chúng tôi đánh giá chi phí dự phòng tăng mạnh cho thấy VCB đã trích lập dự phòng trước để tạo nguồn lực xử lý khi nợ xấu tăng. Trong Q1/2020, tỷ lệ nợ xấu chỉ tăng nhẹ lên 0,82% từ mức 0,79% cuối năm 2019.
 • Tăng cường trích lập dự phòng trong khi nợ xấu kiểm soát ở mức thấp dẫn tới tỷ lệ dự phòng/nợ xấu tăng mạnh từ 179,5% cuối năm 2019 lên 235,0% cuối Q1/2020.
 • VCB là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đã chủ động trích lập thêm dự phòng để tăng mức độ bảo vệ trong bối cảnh nợ xấu có nguy cơ tăng. Điều này cho thấy chính sách thận trọng của VCB.

VCB có thể đạt mức lợi nhuận như dự báo của chúng tôi

 • LN ròng Q1/2020 đạt 19,7% dự báo cả năm của chúng tôi.
 • Chúng tôi kỳ vọng VCB sẽ đạt dự báo năm 2020 của chúng tôi, nhờ các yếu tố sau: 1) thu nhập bất thường dự báo khoảng 1.800 tỷ đồng từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền với bảo hiểm FWD, mà ngân hàng chưa ghi nhận trong Quý 1; 2) nguồn thu nhập mới từ hoa hồng bảo hiểm, do VCB bắt đầu phân phối bảo hiểm FWD từ tháng 4/2020; 3) hoạt động kinh doanh cải thiện trong Quý 3 và 4 sau khi hết dịch.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu không đổi

 • Chúng tôi kỳ vọng VCB sẽ đạt dự báo năm 2020 của chúng tôi (tương ứng LN ròng tăng 14,3% sv cùng kỳ), do vậy chúng tôi không thay đổi dự phóng cho năm 2020.
 • VCB đang giao dịch ở định giá hấp dẫn, ở mức P/B 2020 là 2,5 lần, thấp hơn 20% so với P/B trung bình 5 năm. Theo chúng tôi, giá cổ phiếu hiện tại đã phản ánh ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 • VCB sẽ là ngân hàng đầu tiên phục hồi sau dịch bệnh nhờ việc mở rộng cho vay bán lẻ, tăng trưởng thu nhập phí cao nhờ hoạt động phân phối bảo hiểm và chất lượng tài sản tốt giúp giảm thiểu rủi ro tăng nợ xấu.
 • Duy trì khuyến nghị Khả quan. Giá mục tiêu không thay đổi ở mức VND86.200, dựa trên định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13%; tăng trưởng dài hạn: 4%) và P/B mục tiêu 2020 ở mức 2,8 lần, với tỷ trọng bằng nhau.

Rủi ro giảm giá và yếu tố tăng giá

 • Rủi ro giảm giá xảy ra khi dịch bệnh kéo dài tới nửa cuối năm 2020, dẫn tới nợ xấu và chi phí tín dụng cao hơn dự báo.
 • Yếu tố tăng giá đến từ việc thời gian ghi nhận thu nhập bất thường từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền ngắn hơn dự báo (dự báo hiện tại là 5 năm), theo đó nâng mức lợi nhuận năm 2020-22.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status