Hợp tác cùng phát triển

Triển vọng ngành thép | Cổ phiếu 360 độ

Cổ phiếu 360 độ 09/09/2021    1630

Chia sẻ

Ngành vật liệu xây dựng đang chứng kiến những làn sóng mới về giá trong bối cảnh đầu tư công của Việt Nam cần được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ nền kinh tế sau đại dịch. Giá nguyên vật liệu trên thế giới cũng đang có những biến động thuận lợi, đặc biệt là giá thép khi mà nhiều khu vực sản xuất thép của Trung Quốc buộc phải ngưng sản xuất để hướng tới yếu tố môi trường. Hãy cùng Cổ phiếu 360 độ nhìn lại kết quả kinh doanh trong năm 2021 của nhóm thép và cùng nhìn nhận các kịch bản trong thời gian sắp tới.

DMCA.com Protection Status