Hợp tác cùng phát triển

TPB – Tiềm năng tăng trưởng đã được phản ánh – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 25/02/2022    530

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng 2021 tăng 37,6% svck lên 4,8 nghìn tỷ đồng.
  • Chúng tôi kỳ vọng TPB sẽ đạt mức tăng trưởng kép LN 2022-23 là 25%.
  • Duy trì giá mục tiêu 41.100đ/cp; tuy nhiên chúng tôi hạ khuyến nghị xuống Trung lập do định giá đã ở mức hợp lý.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND41.250

VND41.100

0,0%

Trung lập

Tài chính

2021: Một năm khởi sắc
TPB ghi nhận LN ròng năm 2021 tăng 37,6% svck (cao hơn 4,6% dự báo của chúng tôi) dựa trên tăng trưởng thu nhập lãi thuần (NII) 30,5% svck và hiệu quả trong việc kiểm soát chi phí. Tăng trưởng tín dụng đạt 21,8% được dẫn dắt bởi tăng trưởng cho vay (+18% svck) và mảng trái phiếu doanh nghiệp (+65% svck). Thu nhập ngoài lãi tăng 30% svck nhờ vào mảng bảo hiểm (+66% svck) và phí dịch vụ (+50,5% svck). Tỷ lệ chi phí/ thu nhập hoạt động (CIR) giảm mạnh xuống mức 34% từ mức 41% trong năm 2020.
Chất lượng tài sản được cải thiện. Nợ xấu giảm 18,6% svck theo đó tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 0,8% (so với mức 1% cuối Q3/21 và 1,2% cuối 2020). Nợ nhóm 2 cũng ghi nhận giảm với tỷ lệ 1,5% tổng cho vay (Q3/21 là 2,6%). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 152,6% cuối 2021 (2020 đạt 134,2%). Trong năm vùa qua, TPB đã mạnh dạn xử lý nợ xấu (2,9 nghìn tỷ; tập trung vào Q3/21).

Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022…
TPB sẽ tiếp tục duy trì chiến lược tập trung vào mảng bán lẻ, dựa trên việc đã là ngân hàng tiên phong trong ứng dụng ngân hàng số với một lợi thế cạnh tranh bền vững (khả năng tiếp cận khách hàng dễ dàng với qui trình cho vay đơn giản và nhanh chóng). Chúng tôi kỳ vọng TPB sẽ đạt tăng trưởng tín dụng cao hơn so với toàn ngành là 22%/20% trong giai đoạn 2022-23 dựa trên tỷ lệ an toàn vốn cao của ngân hàng (14% so với ngành là 9-12%). Việc lãi suất tiền gửi tăng đến từ rủi ro lạm phát và sự cạnh tranh giữa các kênh đầu tư sẽ làm ảnh hưởng đến biên lãi thuần của các ngân hàng nói chung. Tuy vậy, TPB sẽ có thể phần nào đối phó được với rủi ro này với tiềm năng tăng trưởng CASA, tỷ lệ cho vay khách hàng cá nhân ở mức vừa phải (48%) và tỷ lệ LDR thấp (58% so với hạn mức là 85%). Ngoài ra TPB có thể giảm áp lực trích lập dự phòng trong năm 2022-23 nhờ vào chất lượng tài sản tốt. Kết luận, chúng tôi kỳ vọng TPB sẽ tăng trưởng LN 25%/24,5% svck trong năm 2022-23.

… nhưng tiềm năng đã được phản ánh vào giá
TPB đang giao dịch ở mức P/BV 2 lần, cao hơn trung bình ngành 1,9 lần và tương đương mức +1 độ lệch chuẩn P/BV trung bình 5 năm; vì vậy chúng tôi tin rằng tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng đã được phản ánh vào giá. Hạ khuyến nghị xuống Trung lập với giá mục tiêu không đổi 41.100đ/cp. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên sự kết hợp P/BV 2x và phương pháp định giá thu nhập thặng dư (COE: 14%, LTG: 3%). Tiềm năng tăng giá bao gồm biên lãi thuần cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm (i) lạm phát cao hơn dự kiến dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp hơn và (ii) nợ xấu tăng cao hơn dự kiến
.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status