Hợp tác cùng phát triển

TPB – Mạnh mẽ trên mọi mặt – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 27/10/2021    883

Chia sẻ

  • LNST Q3/21 tăng 40,2% svck lên 1.110 tỷ đồng, nhờ lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng vọt và hệ số CIR thấp lịch sử
  • LNST Q3/21 tăng 40,2% svck lên 1.110 tỷ đồng, nhờ lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng vọt và hệ số CIR thấp lịch sử.
  • Duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu không đổi 52.000đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND43.200

VND52.000

0,00%

Khả quan

Tài chính

Tóm tắt quý 3/2021: NIM giảm so với quý trước, CIR đạt mức thấp kỷ lục
TN lãi thuần Q3/21 tăng 37,3% svck, nhờ dư nợ vay tăng 20,5% svck và biên lãi suất (NIM) tăng 19 điểm cơ bản svck. Tuy nhiên, NIM Q3/21 đã giảm sv quý trước do ngân hàng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. TPB đặt mục tiêu đưa ra gói hỗ trợ lãi suất là 400 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2021, trong đó 21,0% đã được sử dụng trong tháng 7- 8/2021. Do đó, lợi suất tài sản trong Q3/21 đã giảm 90 điểm cơ bản sv quý trước xuống còn 7,4%, làm NIM giảm 71 điểm cơ bản sv quý trước xuống 4,1% trong Q3/21. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng hơn 10 lần svck lên 913 tỷ đồng, đóng góp 24,9% trong thu nhập hoạt động, chủ yếu đến từ việc kinh doanh giấy tờ có giá. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) đạt mức thấp kỷ lục là 25,6% trong Q3/21; chi phí hoạt động chỉ tăng 16,2% svck do chi phí tiếp thị giảm. Chi phí dự phòng Q3/21 tăng 223,5% svck. Do đó, lợi nhuận sau thuế Q3/21 chỉ tăng 40,2% svck, thấp hơn mức tăng 55,2% svck trong Q2/21.
Chất lượng tài sản duy trì vững chắc
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm xuống 1,04% vào cuối Q3/21 từ mức 1,2% vào cuối Q2/21 do TPB đã tích cực xóa nợ xấu. Tỷ lệ xóa nợ dự báo cả năm tăng lên 2,8% trong 9T21 từ 1,1% trong 6T21. Nợ tái cơ cấu tăng lên 1.455 tỷ đồng (1,09% dư nợ vay vào cuối Q3/21) từ mức 1.261 tỷ đồng vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, dự phòng bao nợ xấu (LLR) đã giảm xuống 115,4% vào cuối Q3/21 từ mức 144,8% vào cuối Q2/21.
Chúng tôi duy trì dự báo lợi nhuận ròng CAGR đạt 24,2% trong 2021-23
Chúng tôi dự phóng tăng trưởng cho vay năm 2021 đạt 20% và tăng lên mức 24% giai đoạn 2022-23 do chính sách tiền tệ nới lỏng và kinh tế phục hồi. Biên lãi suất NIM được kỳ vọng tăng 32 điểm cơ bản giai đoạn 2021-23 nhờ lợi suất tài sản tăng do mở rộng cho vay mua nhà và chi phí vốn cải thiện do tỷ lệ CASA tốt hơn. Từ đó, tăng trưởng kép thu nhập lãi thuần được kỳ vọng đạt 22,6%. Cùng với tăng trưởng thu nhập ngoài lãi đạt 36,5%/năm do thu nhập phí thuần tăng 50%/năm và tỷ lệ CIR ở mức 39%, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng đạt mức tăng trưởng kép 24,2% giai đoạn 2021-23.
Duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu không đổi là 52.000đ/cp
Giá mục tiêu của chúng tôi là 52.000đ/cp dựa trên định giá thu nhập thặng dư (Chi phí vốn: 14%, tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/BV 2022 ở mức 2x, với tỷ trọng bằng nhau. Tiềm năng tăng giá bao gồm NIM cải thiện tốt hơn dự báo và/hoặc tín dụng tăng cao hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá đến từ nợ xấu tăng cao hơn dự báo do ảnh hưởng của đại dịch

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status