Hợp tác cùng phát triển

Thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Bánh kẹo Hải Hà

Thông tin đấu giá/ IPO 26/04/2016    814

Chia sẻ

1.Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Địa chỉ trụ sở chính: 25 – 27 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

2.Số điện thoại: (84-4) 38632956

3.Số fax: (84-4) 38631683

4.Cổ phiếu chào bán:

–  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

–  Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

–  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

–  Số lượng đăng ký chào bán: 8.212.500 cổ phiếu

5.Khối lượng vốn cần huy động: 90.337.500.000 đồng

6.Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành là 90.337.500.000 đồng được dùng để đầu tư dự án “Di dời, đầu tư xây dựng mới Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà” tại KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh.

7.Giá bán ra công chúng: 11.000 đồng/cổ phiếu

8.Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu

9.Thời hạn đăng ký mua: Công ty sẽ công bố sau khi hoàn thành thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

10.Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

Đăng ký và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

–  Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông đăng ký mua cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

–  Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông đăng ký mua cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại  Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, số 25-27 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

11. Công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

–  Địa chỉ: Số 25-27 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

–  Điện thoại: (84-4) 38632956

–  Website: www.haihaco.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

–  Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

–  Điện thoại: (84.4) 39724568

–  Website: www.vndirect.com.vn

12. Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa:

–  Số tài khoản: 999998988888

–  Mở tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD Hà Đông

–  Tên người thụ hưởng: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

 

Trân trọng thông báo

File đính kèm :

DMCA.com Protection Status