Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty công nghiệp ô tô (TKV)

Thông tin đấu giá/ IPO 20/11/2007    352

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

trân trọng thông báo 

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty công nghiệp ô tô (TKV)

Tên doanh nghiệp:  CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ (TKV)

Trụ sở chính : Km7 Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cẩm Thịnh, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Vốn điều lệ :          27.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phần bán đấu giá :        337.500 cổ phần

Loại cổ phần bán đấu giá :                  cổ phần phổ thông.

Giá khởi điểm : 10.500 đồng/cổ phần

Thời gian tổ chức Đấu giá: 14h00 –  ngày 22/11/2007

Địa điểm đấu giá: Công ty công nghiệp Ô tô (TKV)

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 26
Trong đó: Tổ chức: 0                              Cá nhân: 26
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.934.500 CP

DMCA.com Protection Status