Hợp tác cùng phát triển

Thông báo tạm dừng bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 19/04/2017    441

Chia sẻ

Ngày 27/03/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã công bố Quy chế và các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam, dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Công văn số 663/ĐTKDV-DDT4 ngày 17/04/2017 của SCIC và Công văn số 4959/BTC-TCDN ngày 17/04/2017 của Bộ Tài Chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  thông báo tạm dừng cuộc đấu giá bán cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam để chờ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét , quyết định về việc xử lý Trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics khi SCIC thoái vốn tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam. Các đại lý đấu giá có trách nhiệm hoàn trả tiền cọc cho những nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá.

 

Trân trọng thông báo!

 

 

DMCA.com Protection Status