Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 30/05/2017    458

Chia sẻ

–    Tên tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Viglacera – CTCP

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 120.000.000 cổ phần

–     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

–     Giá khởi điểm: 12.300 đồng/cổ phần

–     Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 1.026 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 78 NĐT Cá nhân: 948 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 314.333.300 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 247.042.000 CP Cá nhân: 67.291.300 CP

–     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 1.025 phiếu

–     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 314.331.300 cổ phần

–     Khối lượng đặt cao nhất: 15.000.000 cổ phần

–      Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần

–      Giá đặt mua cao nhất: 17.300 đồng/cổ phần

–     Giá đặt mua thấp nhất: 12.300 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công cao nhất: 17.300 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công thấp nhất: 15.400 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công bình quân: 16.175 đồng/cổ phần

–     Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 50 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 37 NĐT Cá nhân: 13 NĐT
  • Tổng số lượng cổ phần bán được: 120.000.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 109.983.533 cổ phần

  • Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.941.050.940.000 đồng
  • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/05/2017 đến 16 giờ ngày 08/06/2017
  • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/05/2017 đến ngày 05/06/2017

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status