Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỐ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

Thông tin đấu giá/ IPO 30/03/2017    386

Chia sẻ

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.025.000 cổ phần

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 3.200 đồng/cổ phần

– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 8 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 1

+ Cá nhân: 7

– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 14.050.000 cổ phần

– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 8 phiếu

– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 14.050.000 cổ phần

– Khối lượng đặt cao nhất: 3.025.000 cổ phần

– Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000.000 cổ phần

– Giá đặt mua cao nhất: 8.000 đồng/cổ phần

– Giá đặt mua thấp nhất: 3.500 đồng/cổ phần

– Giá đấu thành công cao nhất: 8.000 đồng/cổ phần

– Giá đấu thành công thấp nhất: 7.600 đồng/cổ phần

– Giá đấu thành công bình quân: 7.732 đồng/cổ phần

– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 3 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 3 NĐT

– Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.025.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

– Tổng giá trị cổ phần bán được: 23.390.000.000 đồng

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2017 đến 16 giờ ngày 09/04/2017

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 05/04/2017

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status