Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Thông tin đấu giá/ IPO 23/08/2017    335

Chia sẻ

–    Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Điện lực Miền Trung

–     Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

–    Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.666.134 cổ phần

–     Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần

–     Giá khởi điểm:      17.000 đồng/cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 37 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 02 Cá nhân: 35

–     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:    37 phiếu

–      Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:    20.193.368 cổ phần

–     Khối lượng đặt cao nhất: 5.666.134 cổ phần

–     Khối lượng đặt thấp nhất: 2.500 cổ phần

–     Giá đặt mua cao nhất:      24.000 đồng/cổ phần

–     Giá đặt mua thấp nhất:     17.200 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công cao nhất:      24.000 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công thấp nhất:     22.500 đồng/cổ phần

–      Giá đấu thành công bình quân: 22.507 đồng/cổ phần

–     Tổng số NĐT trúng giá:   3 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 3

–      Tổng số lượng cổ phần bán được:           5.666.134 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:     0 cổ phần

–     Tổng giá trị cổ phần bán được:    127.528.015.000 đồng

–     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/08/2017 đến 16h ngày 01/09/2017

–     Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 24/08/2017 đến 29/08/2017

 

Trân trọng thông báo

 

DMCA.com Protection Status