Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Thông tin đấu giá/ IPO 13/07/2017    546

Chia sẻ

–    Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

–     Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.450.000 cổ phần

–    Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

–    Giá khởi điểm : 30.000 đồng/cổ phần

–    Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 244 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 7 NĐT Cá nhân: 237 NĐT

–    Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.358.700 cổ phần

–     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:    244 phiếu

–    Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:      11.358.700 cổ phần

–     Khối lượng đặt cao nhất:  1.450.000 cổ phần

–     Khối lượng đặt thấp nhất:            200 cổ phần

–     Giá đặt mua cao nhất:       65.000 đồng/cổ phần

–     Giá đặt mua thấp nhất:     30.000 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công cao nhất:       65.000 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công thấp nhất:      45.000 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công bình quân:     50.245 đồng/cổ phần

–     Tổng số NĐT trúng giá:    63 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT Cá nhân: 61 NĐT

–    Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.450.000 cổ phần

  • Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

–    Tổng giá trị cổ phần bán được:      72.855.300.000 đồng

–     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/07/2017 đến 16 giờ ngày 22/07/2017

–    Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/07/2017 đến ngày 19/07/2017

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status