Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÔ VIỆT NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 26/04/2017    350

Chia sẻ

–    Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.188.000 cổ phần

–     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

–     Giá khởi điểm: 11.266 đồng/cổ phần

–     Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 53 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT Cá nhân: 51 NĐT

–     Tổng số khối lượng đăng ký mua: 4.936.000 cổ phần

–     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 53 phiếu

–     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 4.936.000 cổ phần

–     Khối lượng đặt cao nhất: 1.188.000 cổ phần

–     Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần

–     Giá đặt mua cao nhất: 17.100 đồng/cổ phần

–     Giá đặt mua thấp nhất: 11.266 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công cao nhất: 17.100 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công thấp nhất: 17.100 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công bình quân: 17.100 đồng/cổ phần

–     Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT

–     Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT Cá nhân: 0 NĐT

–     Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.188.000 cổ phần

–     Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

–     Tổng giá trị cổ phần bán được: 20.314.800.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/04/2017 đến 16 giờ ngày 05/05/2017

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/04/2017 đến ngày 04/05/2017

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status