Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

Thông tin đấu giá/ IPO 24/07/2017    322

Chia sẻ

–    Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

–    Số lượng cổ phần bán đấu giá: 7.500.000 cổ phần

–    Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 86 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT Cá nhân: 84 NĐT

–    Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 9.487.400 cổ phần

–     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 86 phiếu

–     Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 9.487.400 cổ phần

–     Khối lượng đặt cao nhất : 2.000.000 cổ phần

–      Khối lượng đặt thấp nhất : 100 cổ phần

–     Giá đặt mua cao nhất: 22.500 đồng/cổ phần

–      Giá đặt mua thấp nhất: 20.000 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công cao nhất: 22.500 đồng/cổ phần

–      Giá đấu thành công thấp nhất: 21.800 đồng/cổ phần

–     Giá đấu thành công bình quân:    22.019 đồng/cổ phần

–     Tổng số NĐT trúng giá : 24 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT Cá nhân: 23 NĐT

–     Tổng số lượng cổ phần bán được: 7.500.000 cổ phần

–     Tổng giá trị cổ phần bán được: 165.145.700.000 đồng

–     Thời gian nộp tiền mua cổ phần:   ngày 22/07/2017 đến 16h ngày 31/07/2017

–     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 28/07/2017

 

Trân trọng thông báo

 

DMCA.com Protection Status