Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỐ PHẦN CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

Thông tin đấu giá/ IPO 20/02/2017    407

Chia sẻ

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
 3. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.500.000 cổ phần
 4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 5. Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
 6. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 46 NĐT
 • Trong đó : Tổ chức : 1 NĐT Cá nhân : 45 NĐT
 1. Tổng số khối lượng đăng ký mua: 11.906.500 cổ phần
 2. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 46 phiếu
 3. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 11.906.500 cổ phần
 4. Khối lượng đặt cao nhất: 2.000.000 cổ phần
 5. Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
 6. Giá đặt mua cao nhất: 25.600 đồng/cổ phần
 7. Giá đặt mua thấp nhất: 12.800 đồng/cổ phần
 8. Giá đấu thành công cao nhất: 25.600 đồng/cổ phần
 9. Giá đấu thành công thấp nhất: 23.600 đồng/cổ phần
 10. Giá đấu thành công bình quân: 24.000 đồng/cổ phần
 11. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 4 NĐT
 • Trong đó : Tổ chức : 1 NĐT Cá nhân : 3 NĐT
 1. Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.500.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

 1. Tổng giá trị cổ phần bán được: 60.000.000.000 đồng
 2. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/02/2017 đến 16 giờ ngày 27/02/2017
 3. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/02/2017 đến ngày 24/02/2017

 

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status