Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

Thông tin đấu giá/ IPO 06/03/2019    364

Chia sẻ

1.      Tổ chức sở hữu chứng khoán Tổng công ty Du lịch Hà Nội
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt
3.      Địa chỉ: Số 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né,TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
4.      Vốn điều lệ: 75.803.290.000 đồng
5.      Số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 4.025.196 quyền mua (mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần)
6.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua quyền mua cổ phần: 2 NĐT
      Trong đó: Cá nhân : 2 NĐT
Tổ chức : 0 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.025.296 quyền mua
      Trong đó: Cá nhân : 4.025.296 quyền mua
Tổ chức : 0 quyền mua
8.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/03/2019
9.      Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 07 tháng 03 năm 2019

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status