Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 24/05/2017    462

Chia sẻ

–    Tên tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Viglacera – CTCP

–     Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera – Số 1 Đại lộ Thăng Long, P. Mễ trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

–     Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 3.070.000.000.000 đồng (Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng)

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 120.000.000 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 1.026 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 78 NĐT Cá nhân: 948 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 314.333.300 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 247.042.000 CP Cá nhân: 67.291.300 CP

–     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/05/2017

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/05/2017

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status