Hợp tác cùng phát triển

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 27/04/2016    232

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

2. Địa chỉ: Số 1, ngõ 135 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 88.000.000.000 đồng

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.522.800 cổ phần

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 21 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 01 NĐT                    Cá nhân: 20 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.046.800 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 2.500.000 CP            Cá nhân: 1.546.800 CP

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/04/2016

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 04/05/2016

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status