Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 02/12/2020    766

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

–     Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel

–     Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

–     Vốn điều lệ: 704.081.250.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 7.746.801 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 19 NĐT

  • Trong đó:

Tổ chức trong nước: 2 NĐT                    Cá nhân trong nước: 2 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                    Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.424.700 cổ phần

  • Trong đó:

Tổ chức trong nước: 21.536.000 CP         Cá nhân trong nước: 2.888.700 CP

Tổ chức nước ngoài: 0 CP                         Cá nhân nước ngoài: 0 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2020

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 07/12/2020

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status