Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Thông tin đấu giá/ IPO 06/11/2020    446

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính ViettelCông ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

–     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông  Quân đội (Viettel)

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

–     Địa chỉ: Số 01, phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

–     Vốn điều lệ: 830.479.260.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.015.644  cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 13 NĐT

  • Trong đó:

Tổ chức trong nước: 2 NĐT                   Cá nhân trong nước: 1 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 10 NĐT                 Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.485.000 cổ phần

  • Trong đó:

Tổ chức trong nước: 1.325.000 CP         Cá nhân trong nước: 20.000 CP

Tổ chức nước ngoài: 6.140.000 CP         Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/11/2020

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 11/11/2020

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status