Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Thông tin đấu giá/ IPO 10/10/2018    590

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội
3.      Địa chỉ : Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
4.      Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng
5.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 53.400.000 cổ phần
6.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 05 NĐT Cá nhân: 05 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.934.000 cổ phần
Trong đó: Tổ chức: 4.800.000 CP    1.134.000 CP
8.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018
9.      Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 15/10/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status