Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Thông tin đấu giá/ IPO 04/09/2018    353

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông
3.      Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4.      Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000.000 đồng
5.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.476.124 cổ phần
6.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 04 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 04 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.954.748 cổ phần
           Trong đó : Tổ chức : 0 CP Cá nhân : 2.954.748 CP
8.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018
9.      Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 06/09/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status