Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Thông tin đấu giá/ IPO 26/12/2017    400

Chia sẻ

–     Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông

–     Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

–     Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 18.887.709 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 58 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 4 NĐT Cá nhân: 54 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 13.160.000 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 3.001.000 CP Cá nhân: 10.159.000 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2017

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 29/12/2017

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status