Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á DO TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 07/02/2018    314

Chia sẻ

–     Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Tổng công ty Viễn Thông Mobifone

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

–     Địa chỉ: số 25 Trần Hưng Đạo. Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

–     Vốn điều lệ: 5.465.825.890.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 33.422.937 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 54 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 6 NĐT Cá nhân: 48 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 69.802.100 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 33.450.000 CP                      Cá nhân: 36.352.100 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/02/2018

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 07/02/2018

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status