Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Thông tin đấu giá/ IPO 08/07/2021    486

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

–     Tên doanh nghiệp bán đấu giá:  CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

–     Địa chỉ: Số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

–     Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.000.000 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 151 NĐT

  • Trong đó:

Tổ chức trong nước: 0 NĐT                    Cá nhân trong nước: 151 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                    Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.760.700cổ phần

  • Trong đó:

Tổ chức trong nước: 0 CP                        Cá nhân trong nước: 5.760.700CP

Tổ chức nước ngoài: 0 CP                        Cá nhân nước ngoài: 0 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2021

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 12/07/2020

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status