Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 27/11/2018    478

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Giấy Việt Trì
3.      Địa chỉ: Đường Sông Thao, Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ
4.      Vốn điều lệ: 73.450.000.000 đồng
5.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.130.050 cổ phần
6.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 11 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT Cá nhân: 11 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.390.250 cổ phần
Trong đó: Tổ chức: 0 CP    6.390.250 CP
8.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018
9.      Thời gian tổ chức đấu giá: 10h phút ngày 30/11/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status