Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT

Thông tin đấu giá/ IPO 29/01/2018    331

Chia sẻ

–     Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Bộ Quốc Phòng

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Điện tử Tin học Hóa chất

–     Địa chỉ: Số 19 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,  Hà Nội

–     Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.550.000 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                                     Cá nhân: 8 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.060.000 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 3.050.000 CP                        Cá nhân: 2.010.000  CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2018

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 31/01/2018

 

Trân trọng thông báo

 

DMCA.com Protection Status