Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NGUYỄN VĂN TRỖI

Thông tin đấu giá/ IPO 04/09/2018    382

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
2.      Địa chỉ: Xóm Dân Chủ, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3.      Vốn điều lệ thực góp: 18.500.000.000 đồng
4.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.781.200 cổ phần
5.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 28 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 3 NĐT Cá nhân : 25 NĐT
6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 24.999.300 cổ phần
           Trong đó : Tổ chức : 5.343.600 CP  Cá nhân : 19.655.700 CP
7.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018
8.      Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 06/09/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status