Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 15/06/2021    534

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

–     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV

–     Địa chỉ: Phố Hồng Than, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh

–     Vốn điều lệ: 20.220.000.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 404.400 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 19 NĐT

  • Trong đó:

Tổ chức trong nước: 0 NĐT                    Cá nhân trong nước: 19 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                    Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 748.400 cổ phần

  • Trong đó:

Tổ chức trong nước: 0 CP                         Cá nhân trong nước: 748.400 CP

Tổ chức nước ngoài: 0 CP                         Cá nhân nước ngoài: 0 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/6/2021

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút 17/6/2021

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status