Hợp tác cùng phát triển

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 22/04/2016    216

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
  2. Địa chỉ: Số 7 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 53.761.780.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 589.804 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 6 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 591.600 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP             Cá nhân: 591.600 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/04/2016
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 27/04/2016

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status