Hợp tác cùng phát triển

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Bến xe – Bến tàu Quảng Ninh

Thông tin đấu giá/ IPO 25/03/2016    307

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Bến xe – Bến tàu Quảng Ninh, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Bến xe – Bến tàu Quảng Ninh

2. Địa chỉ: Số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

3. Vốn điều lệ: dự kiến sau cổ phần hóa: 26.028.250.000 đồng

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.685.925 cổ phần

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 43 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 03 NĐT
  • Cá nhân: 40 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 22.809.150 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 4.113.650 CP
  • Cá nhân: 18.695.500 CP

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2016

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 30/03/2016

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status