Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 30/08/2018    415

Chia sẻ

1.      Tên tổ doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
2.      Địa chỉ : Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
3.      Vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa: 14.046.058.000.000 đồng
4.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 488.818.130 cổ phần
5.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 42 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 02 NĐT 40 NĐT
6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.439.800 cổ phần
Trong đó: Tổ chức: 300.000 CP    5.139.800 CP
7.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 31/08/2018
8.      Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 05/09/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status