Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 29/01/2018    293

Chia sẻ

–     Tên doanh nghiệp đấu giá:  Công ty mẹ – Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam

–     Địa chỉ: Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

–     Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 23.418.716.000.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 468.374.320 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 1.981 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 97 NĐT                                    Cá nhân: 1884 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 491.441.800 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 361.387.500 CP                      Cá nhân: 130.054.300 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2018

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 31/01/2018

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status