Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Thông tin đấu giá/ IPO 18/08/2017    372

Chia sẻ

–    Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Điện lực Miền Trung

–     Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

–    Địa chỉ: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

–    Vốn điều lệ: 1.120.460.000.000 đồng

–    Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.666.134 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 37 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 02 Cá nhân: 35

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 20.193.368 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 6.766.134 Cá nhân: 13.427.234

–     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/8/2017

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 22/8/2017

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status