Hợp tác cùng phát triển

Thông báo kết quả đăng ký mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội

Thông tin đấu giá/ IPO 07/04/2016    222

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội do Tổng Công ty Sông Ðà sở hữu, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Sông Ðà

2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội

3. Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

4. Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.200.000 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT Cá nhân: 10 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.400.000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP Cá nhân: 4.400.000 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/04/2016

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 12/04/2016

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status