Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 02/09/2020    369

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

–     Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông

–     Địa chỉ: Lô 18, khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

–     Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.450.000 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT             Cá nhân: 5 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.095.100 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 630.000CP    Cá nhân: 2.465.100 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/09/2020

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 04/09/2020

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status