Hợp tác cùng phát triển

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long

Thông tin đấu giá/ IPO 22/04/2016    237

Chia sẻ

HÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Haprosimex
  2. Tên phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long
  3. Địa chỉ: Km 12, đường 32, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 24.049.260.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.904.526 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 08 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 01 NĐT                    Cá nhân: 07 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 12.522.630 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 1.904.526 CP            Cá nhân: 10.618.104 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/04/2016
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 26/04/2016

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status