Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN

Thông tin đấu giá/ IPO 26/09/2017    293

Chia sẻ

–     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

–     Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện

–    Số lượng cổ phần bán đấu giá: 8.796.987 cổ phần

–     Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần

–     Giá khởi điểm:      18.500 đồng/cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 10 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 03                       Cá nhân: 7

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua : 42.549.561 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 26.390.961 cổ phần        Cá nhân: 16.158.600 cổ phần

–     Thời hạn nộp phiếu đấu giá : Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/09/2017

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/09/2017

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status