Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO DO CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 26/03/2018    309

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico
3.      Địa chỉ: Thôn Đông Khúc, xã Vĩnh Khúc, huyên Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
4.      Vốn điều lệ: 58.074.170.000 đồng
5.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 263.202 cổ phần
6.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 3 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.500 cổ phần
           Trong đó : Tổ chức : 0 CP Cá nhân : 5.500 CP
8.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/03/2018
9.      Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 27/03/2018

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status