Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 29/12/2016    327

Chia sẻ

 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam
 2. Địa chỉ: Số 86 – 88 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 3. Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng
 4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.304.800 cổ phần
 5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT
 • Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 1 NĐT
 1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 900.000 cổ phần
 2. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : 900.000 cổ phần
 3. Tổng số NĐT trúng đấu giá : 3 NĐT
 • Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 1 NĐT
 1. Tổng số lượng cổ phần bán được: 900.000 cổ phần
 2. Tổng giá trị cổ phần bán được: 9.000.000.000 đồng
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/12/2016 đến 16 giờ ngày 07/01/2017
 4. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/12/2016 đến ngày 05/01/2017

 

Trân trọng thông báo

 

DMCA.com Protection Status