Hợp tác cùng phát triển

Thông báo kết quả đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền Hình Viễn Thông Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 21/06/2017    233

Chia sẻ

STT Nhà đầu tư Số lượng Nhà đầu tư đăng ký Khối lượng cổ phần đăng ký
1 Cá nhân trong nước 02 170.415
2 Tổ chức trong nước 01 100.000
3 Cá nhân nước ngoài 0 0
4 Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng cộng 03 270.415

Theo Quy chế đấu giá ban hành theo Quyết định số 200/2017/VNDS-QĐ của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 26/05/2017, việc tổ chức đấu giá đã đủ điều kiện.

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá:

– Chậm nhất trước 16h00 ngày 23/06/2017 đối với nhà đầu tư gián tiếp

– Chậm nhất trước 09h45 ngày 26/06/2017 đối với nhà đầu tư trực tiếp

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 26/06/2017

Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status