Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đấu giá: Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV

Thông tin đấu giá/ IPO 27/02/2018    565

Chia sẻ

 1. Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – TNHH MTV
 2. Địa chỉ: A128 đường 3-2, P. Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
 3. Ngành nghề kinh doanh: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả, chăn nuôi, khai thác gỗ, nuôi trồng thủy sản, …
 4. Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
 5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 6. Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
 7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 30.000.000 cổ phần
 8. Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 30.000.000 cổ phần
 9. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV do Sở GDCK Tp.HCM ban hành.
  10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  – Thời gian: 08 giờ ngày 02 tháng 03 năm 2018 đến 16 giờ ngày 20 tháng 03 năm 2018
  – Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)
  11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  – Thời gian: Chậm nhất trước 15 giờ ngày 26 tháng 03 năm 2018
  – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
  12. Thời gian và địa điểm đấu giá:
  – Thời gian 09 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2018
  – Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 29/03/2018 đến ngày 07/04/2018
 11. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 02/04/2018 đến ngày 04/04/2018

Trân trọng thông báo

File đính kèm :

<Huong dan dang ky>

<Mau don>

Các file khác: vui lòng tham khảo tại HOSE: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=bb96ca92-ed33-4b03-a2c7-4d5e55161a53&rid=355888231

DMCA.com Protection Status