Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đấu giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank

Thông tin đấu giá/ IPO 10/12/2007    784

Chia sẻ

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính:  198, Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Ngành nghề kinh doanh chính:i. Huy động vốn:
Bao gồm nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn; vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, vay vốn của NHNN và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.
ii. Hoạt động tín dụng:
Bao gồm cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính, bao thanh toán và các hình thức khác theo quy định của NHNN.
iii. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:
Bao gồm mở tài khoản, cung ứng các phương tiện thanh toán trong nước và ngoài nước, thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ, thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt, ngân phiếu thanh toán cho khách hàng, thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của NHNN.
iv. Các hoạt động khác:
Bao gồm hoạt động góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, thực hiện các nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và VND, kinh doanh ngoại hối và vàng, nghiệp vụ ủy thác và đại lý, cung ứng dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh các nghiệp vụ chứng khoán thông qua công ty trực thuộc, cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ, cung ứng dịch vụ bảo quản hiện vật quí, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Vốn điều lệ     15.000.000.000.000 đồng.
4. Số lượng cổ phần bán đấu giá       97.500.000 cổ phần.
5. Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần.
6. Giá khởi điểm:    100.000 đồng/cổ phần.
7. Tổ chức bán đấu giá   Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM
8. Điều kiện tham dự đấu giá: Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (không bao gồm các đối tác chiến lược) đáp ứng được điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
9. Thời gian và địa điểm tổ chức thuyết trình:
 Tại Hà Nội  8h30 ngày 11/12/2007 tại KS Melia – 44B Lý Thương Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Tại TP HCM  8h30 ngày 17/12/2007 tại Hội trường Thống Nhất -135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
10. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký:
10.1 Thời gian:  8 giờ ngày 07/12/2007 đến 15 giờ ngày 18/12/2007
10.2.Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các Đại lý đấu giá, nơi nhà đầu tư làm thủ tục     đăng ký: chậm nhất vào 11 giờ ngày 24/12/2007
12. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:12.1 Thời gian tổ chức đấu giá:         từ 09 giờ thứ Tư, ngày 26/12/2007
12.2  Địa điểm tổ chức đấu giá:         SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
                    45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM
13. Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website : www.vndirect.com.vn www.ssc.gov.vn  www.vse.org.vn  www.vietcombank.com.vn   www.vcbs.com.vn … và các website các đại lý được chấp thuận theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Download: Bản công bố thông tin VCB
                  Dự thảo điều lệ VCB
                  Quy chế đấu giá VCB
                  Hướng dẫn đấu giá VCB
                  Đơn đăng ký đấu giá VCB
                  Mẫu giấy ủy quyền đấu giá

DMCA.com Protection Status