Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đấu giá Công ty TNHH một thành viên Chế tạo máy – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 22/11/2007    582

Chia sẻ

Thông báo đấu giá Công ty TNHH một thành viên
Chế tạo máy – TKV

Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT là tổ chức tư vấn và trung gian đấu giá của Công ty TNHH một thành viên Chế tạo máy – TKV . Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Download:   Thông báo bán Đấu giá
                    Quy chế đấu giá 
                    Công bố thông tin
                    Hướng dẫn đăng ký                   
                    Hướng dẫn ghi phiếu
                    Mẫu đơn đăng ký trong nước   
                    Mẫu đơn đăng ký nước ngoài                  
                    Mẫu giấy ủy quyền

DMCA.com Protection Status